Välgörenhet

Tillsammans för barns rättigheter och flickors lika villkor

Alla barn ska få växa upp i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet och att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter.

Vi finns i över 70 länder. Förra året nåddes över 30 miljoner barn av vårt arbete.

Varmt tack för ert stöd!