Hållbarhet

På Klipplust eftersträvar vi att bidra till en positiv inverkan - både på vår planet och på människan. Vi satsar därför med hållbarhet i fokus på alla områden som vi har möjlighet att påverka.

Vi väljer medvetet leverantörer som själva jobbar aktivt med hållbarhet och miljöfrågor så som miljöanpassade produkter, veganska produkter, nedbrytbara produkter och närproducerat. Helt enkelt företag som väljer att försöka göra skillnad.

Klipplust jobbar med produkter som är hälsosamma för både oss som arbetar här och självklart för våra kunder. Dessutom väljer vi företag som ligger i framkant i processen med att ta bort ämnen som är giftiga, men som EU ännu inte har förbjudit, från hårdvårdsprodukter.

Ytterligare en del av vårt miljöarbetet är medveten och noggrann källsortering.
När Klipplust miljödiplomerade sig genomgick salongen också en omfattande revision för att möta de miljökrav som ställs. Diplomeringen innebär att hela processen på Klipplust har gåtts igenom ur miljöperspektiv, från färgningsmedel till val av leverantörer.